Archive for February 2013

Nimityksiä

Joni Pirhonen on nimitetty rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto TähtiRanta Oy:lle 14.1.2013 alkaen Hämeenlinnan toimipisteeseen. Jouko Jerkku on nimitetty mittaustyönjohtajaksi TähtiRanta Infra Oy:lle 1.2.2013 alkaen Espoon toimipisteeseen.

Read More

Laki rakennuksen energiatodistuksesta muuttuu!

Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta tulee voimaan 1.6.2013. Uusi lakiesitys muuttaa merkittävästi energiatodistuksen tekijän pätevyyttä ja energiatodistuksen sisältöä. Tästä hetkestä aina toukokuun 2013 loppuun uuden lain voimaantuloon saakka rakennuksille voidaan antaa 10-vuotinen erillinen energiatodistus EET pätevöityneen henkilön suorittamana. Nykyinen erillinen energiatodistus on kustannuksiltaan huokeampi kuin uuden lain mukainen energiatodistus, mikä johtuu pääosin laskentatavan muutoksesta. TähtiRannalla on…

Read More