ELINKAARIPALVELUT

Rakennuksen elinkaariajattelussa tarkastellaan pelkän rakentamisvaiheen sijaan koko rakennuksen elinkaarta (= rakentamisvaihe, käyttövaihe sekä purkamisvaihe). Erityyppisillä rakennuksilla on hyvin erilainen elinkaari ja kestävyys. Yksikkömme koostuu rakentamisen eri ammattikuntiin kuuluvista ammattilaisista ja palvelee sinua kokonaisvaltaisesti läpi koko rakennuksen elinkaaren. Teemme tutkimuksia ja korjaussuunnittelua aina yksityishenkilöiden pienkohteista alkaen suuriin julkisiin kiinteistöihin.

Tutkimukset ja arviot
Asbesti_haitta-aine
Kuntotarkastukset

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on jokaisen korjaus- ja uudisrakennushankkeen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Selvitämme sekä dokumentoimme hankkeen sisällön ja laajuuden sekä mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat. Hankesuunnittelussa määritetään tilaajan tarpeet, toteutukselle asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatuvaatimukset.

Tutkimukset ja arviot

Rakenteiden kunto ja kosteustekninen toimivuus ovat avainasemassa sisäilman terveellisyyden ja rakenteiden kestävyyden suhteen. Mikäli haluat saada varmistuksen kiinteistösi kunnosta tai tulevista korjaustarpeista, tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita: kiinteistöjen kuntoarviot ja -tutkimukset, merkkiainekokeet, lämpökamerakuvaukset ja tiiviysmittaukset. Hyödynnämme tutkimuksissamme yksikkömme laaja-alaista osaamista, jolla takaamme työmme laadukkaan lopputuloksen.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Terveydelle vaarallista asbestia löytyy lähes jokaisesta vanhasta rakennuksesta. Laki vaatii asbestikartoituksen tekoa kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin, joissa on tarkoitus tehdä remonttia tai purkaa rakenteita. VTT-sertifioitu asiantuntijamme tekee kartoitukset kohteen vaatimassa laajuudessa kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Arkkitehtisuunnittelu

Palvelualueemme kattavat asunto-, toimitila- ja julkisen rakentamisen suunnittelun sekä maankäytön suunnittelun. Ensisijaisia suunnittelun lähtökohtiamme ovat käyttäjälähtöisyys ja rakennusteknisesti onnistuneet ratkaisut. Näiden vaatimusten täyttyessä syntyy kaunista ja laadukasta arkkitehtuuria, joka kestää aikaa ja toimii muuntojoustavasti. Mallinnamme lähes kaikki projektimme kolmiulotteiseksi rakennusmalliksi, mikä antaa valmiudet suunnitteluratkaisuja havainnollistavaan visualisointiin ja IFC-standardin mukaiseen tietomallintamiseen.

Korjaussuunnittelu

Onnistunut suunnittelu helpottaa toteutusta. Huolellisella korjaussuunnittelulla voidaan pidentää rakennuksen käyttöikää ja lisätä asumisviihtyvyyttä. Teemme mm. julkisivujen, parvekkeiden, linjasaneerauksien, vesikattojen, salaojien ja asuntojen märkätilojen korjaussuunnittelua ja -suunnitelmia.

Urakoiden kilpailutus

Hoidamme mahdollisen lupaprosessin, etsimme ja kilpailutamme alan luotettavat ja ammattitaitoiset urakoitsijat, käymme urakkaneuvottelut ja annamme tilaajalle suosituksen sopivasta urakoitsijasta. Huolehdimme myös urakoitsijan ja asiakkaan välisen urakkasopimuksen laatimisesta.

Valvonta

Valvonta on rakentamisen työsuoritusten valvomista ja projektin johtamista. Valvojamme huolehtii, että rakentaminen on hyvän laadun mukaista ja että rakentaminen tapahtuu toimivien suunnitelmien ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Työn valmistuttua valvoja huolehtii lopputarkastuksen ja mahdollisten jälkitarkastusten hoitamisesta.

Kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset

TähtiRanta Oy suorittaa kaikki kuntotarkastukset yhteistyössä Tähtitarkastus Oy:n kanssa. Tähtitarkastus Oy:stä pääset lukemaan lisätietoa täältä: https://www.tahtitarkastus.fi/

Tähtitarkastus Oy:n ammattitaitoiset kuntotarkastajat tarkastavat asunnot ja kiinteistöt asuntokaupan yhteydessä. Tarkastuksia voidaan soveltaa myös tilanteisiin, joissa halutaan kartoittaa kiinteistön yleiskunto mahdollista peruskorjausta varten, tai jos kiinteistössä epäillään home- tai kosteusvaurioita. Osakehuoneistoihin tehdään yleensä pesutilojen pintakosteusmittaus.