KUNTOTARKASTUSPALVELUT

Ammattitaitoiset kuntotarkastajamme tarkastavat asunnot ja kiinteistöt asuntokaupan yhteydessä. Tarkastuksia voidaan soveltaa myös tilanteisiin, joissa halutaan kartoittaa kiinteistön yleiskunto mahdollista peruskorjausta varten, tai jos kiinteistössä epäillään home- tai kosteusvaurioita. Osakehuoneistoihin tehdään pesutilojen pintakosteusmittaus.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tavoitteena on antaa asuntokaupan osapuolille puolueetonta tietoa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeesta, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Teemme kuntotarkastukset KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisesti.

Alkuhaastattelulomake, täytettävä
Kuntotarkastus, toimintaohjeet

Jälkikonsultointi

Tarkastuksen jälkeen osapuolten toivomuksesta tehtävä kierros kohteessa, jossa arvioidaan ongelmakohtien rakenneratkaisuja ja kustannuksia.

Ostajan kierros

Henkilökohtainen kierros ostajalle yhdessä tarkastajan kanssa jo tehtyyn kuntotarkastukseen.

Salaojakuvaus

Salaojien videokuvauksen tarkoituksena on selvittää salaojien kunto kuvaamalla putket. Samanaikaisesti selvitetään salaojan korkeusasema rakennuksen alimpaan lattiatasoon nähden.

Raportissa merkitään pohjapiirustukseen salaojaputken vauriokohdat sekä kerrotaan toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteitä varten. Raporttiin lisätään kuvia videotallenteesta jotta asiakas saa havainnollisen tiedon miltä salaojaputkessa näyttää.

Tukkeutuneen, huoltamattoman tai väärin asennetun salaojituksen tai viemäröinnin suurimpia ongelmia rakennukselle ovat erilaiset kosteusongelmat. Koska salaoja- ja viemärijärjestelmät sijaitsevat maan pinnan alapuolella on asukkaan vaikea havaita niissä ongelmia ennen kuin on liian myöhäistä.

Maaperätutkimus

Maaperätutkimus ja pintavaaitus on suositeltavaa toteuttaa ennen tontin myyntiä.  Etenkin, jos tontin maaperän pilaantuneisuutta on syytä epäillä, on hyvä muistaa, että kiinteistön omistaja on vastuussa maaperän kunnosta sitä myydessään. Maaperätutkimus- ja pintavaaitusaineiston perusteella kohteelle laaditaan perustamistapalausunto, josta selviää maapohjan rakenne.

Maaperätutkimus, esite

Kosteusmittaus

Kosteusmittaus tehdään märkätilojen kunnon ja korjaustarpeen sekä tarvittavien korjaustöiden kiireellisyyden selvittämiseksi. Märkä- ja kosteisiin tiloihin kuuluvat yleisesti keittiö, wc-tilat, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone. Pintakosteusmittauksen teemme pääosin silmämääräisesti rakenteita avaamatta. Epäilyttävissä tapauksissa (esim. poikkeuksellisen korkeat pintakosteuslukemat) rakenteen kosteus tarkastetaan rakenteeseen porattavien reikien kautta.

Asbestikartoitus

Terveydelle vaarallista asbestia löytyy lähes jokaisesta vanhasta rakennuksesta. Laki vaatii asbestikartoituksen tekoa kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin, joissa on tarkoitus tehdä remonttia tai purkaa rakenteita. VTT-sertifioitu asiantuntijamme tekee kartoitukset kohteen vaatimassa laajuudessa kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta olemassa oleviin rakennuksiin ja uudiskohteisiin. Uudiskohteisiin sisältyy myös rakennuksen tasauslaskelmat ja energiaselvitys.

Homekoiratutkimus

Homekoiratutkimuksen etuna on, että rakenteissa piilevät home- ja kosteusvauriot pystytään paikantamaan rikkomatta rakenteita.
Jos tutkimuksella todetaan ongelmakohtia kiinteistössä, ovat yrityksemme sisäilmatutkimukset ja kuntotarkastus mahdollisuutena jatkotoimenpiteiksi.
Teemme homekoiratutkimuksia kaikkiin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin.

Huoneistoalamittaus

Yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu huoneistoala ei aina pidä paikkaansa, koska pinta-alatieto on voitu vanhoissa taloyhtiöissä laskea epäselvin perustein. Toisaalta se on voinut muuttua asuntojen muutosten tai yhtiöjärjestyksen muutoksien yhteydessä. Etenkin vanhojen kerrostalohuoneistojen neliöissä voi olla suuriakin heittoja. Mittaamme huoneistosi pinta-alan lasermittauslaitteilla SFS-standardin 5139 ja RT12-10277 vaatimusten mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kerros- ja rivitaloihin. Teemme mittauksista kirjallisen raportin, jossa on määritetty pinta-ala, mittausperusteet ja määritetty mittaustarkkuus.

Sisäilmamittaus

Kosteus- ja homevauriot voivat aiheuttaa esimerkiksi hengitysoireita, infektioita ja astmaa. Sisäilmatutkimuksessa selvitämme rakennuksen sisäilman epäpuhtaudet sekä niiden tuottajat ja pitoisuudet.