Näin vuoden 2016 muuttuva asbestilaki vaikuttaa remontteihin ja saneerauksiin

 

1.1.2016 muuttuva asbestilainsäädäntö tiukentaa vaatimuksia myös kodin sekä taloyhtiöiden remontti- ja korjaushankkeiden suhteen. Keskeisimmät vaatimukset asunnoissa, taloyhtiöissä ja omakotitaloissa teetettävien remonttien kannalta ovat seuraavat:

  • Kartoitusvaatimus koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia, joissa tehdään purkutöitä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset.
  • Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
  • Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
  • Kartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esimerkiksi kylpyhuone puretaan joka tapauksessa asbestipurkuna. Tällä varmistetaan, että asbestin määrä ja sijainti on dokumentoitu.
  • Kartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
  • Huomioithan, että kaikkia asbestipurkutöitä saa tehdä jatkossa vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija.

TähtiRanta Oy tekee vuosien ja kymmenien referenssien kokemuksella asbesti- ja haitta-ainekartoituksia niin yksityisille kuin taloyhtiöille, yrityksille, kunnille sekä kaupungeille. Koko taloyhtiötä koskevista hankkeista laaditaan koko kiinteistöä koskeva asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Pienempiä remontteja varten tehdään rajattu kartoitus, missä on kuitenkin lain ja työturvallisuuden kannalta kaikki tarvittava tieto.

Asbestikartoitusten hinnat esimerkiksi yksittäiseen kylpyhuoneeseen meiltä alkaen 250 € (sis. alv. 24 %).

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus koko taloyhtiöön tai kiinteistöön: kysy tarjous!

Kartoituksen hintaan vaikuttavat kohteen sijainti, laajuus, tarvittavien näytteiden määrä, käytettävissä olevat lähtötiedot. Kerros- ja rivitaloissa kustannukset ovat suhteessa edullisemmat, kun kartoitus teetetään useammassa asunnossa kerralla. Tärkeimpiä lähtötietoja ovat pohjapiirustukset, isännöitsijätodistus sekä tiedot aiemmin tehdyistä remonteista.

Lisätiedot ja tarjoukset: Antti Wennström, Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (Henkilösertifikaatti Nro VTT-C-10951-33-14), antti.wennstrom@tahtiranta.fi puh. 040 455 1855

 

Lue Aluehallintoviraston tiedote täältä: http://ek.fi/wp-content/uploads/Asbestilainsaadanto-muuttuu-tiedote-yrityksille-11.11..pdf

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150684

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798