UUDISSUUNNITTELU

Uudissuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on jokaisen korjaus- ja uudisrakennushankkeen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Selvitämme sekä dokumentoimme hankkeen sisällön ja laajuuden sekä mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat. Hankesuunnittelussa määritetään tilaajan tarpeet, toteutukselle asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatuvaatimukset.

Arkkitehtisuunnittelu

Palvelualueemme kattavat asunto-, toimitila- ja julkisen rakentamisen suunnittelun sekä maankäytön suunnittelun. Ensisijaisia suunnittelun lähtökohtiamme ovat käyttäjälähtöisyys ja rakennusteknisesti onnistuneet ratkaisut. Näiden vaatimusten täyttyessä syntyy kaunista ja laadukasta arkkitehtuuria, joka kestää aikaa ja toimii muuntojoustavasti. Mallinnamme lähes kaikki projektimme kolmiulotteiseksi rakennusmalliksi, mikä antaa valmiudet suunnitteluratkaisuja havainnollistavaan visualisointiin ja IFC-standardin mukaiseen tietomallintamiseen.

Rakennesuunnittelu

Uudiskohteiden suunnitteluyksikkömme palvelee asiakkaitaan rakennusten kaikissa rakenne- ja elementtisuunnitteluasioissa. Toimintamme perustuu asiakaspalvelulähtöiseen ja omistautuvaan tapaan tehdä työtä toimeksiannoissamme. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tarjoamme asiakkaillemme nykyaikaisen ja ammattitaitoisen suunnittelukokonaisuuden CAD- ja tietomallialueilla.

Urakoiden kilpailutus

Hoidamme mahdollisen lupaprosessin, etsimme ja kilpailutamme alan luotettavat ja ammattitaitoiset urakoitsijat, käymme urakkaneuvottelut ja annamme tilaajalle suosituksen sopivasta urakoitsijasta. Huolehdimme myös urakoitsijan ja asiakkaan välisen urakkasopimuksen laatimisesta.

Rakennuttaminen

Hoidamme puolestasi hankkeesi rakennuttamisen kaikki vaiheet sopimuksen mukaisesti. Teemme hankesuunnittelun, johdamme ja valvomme hankkeesi toteutussuunnittelun, kilpailutamme urakoinnin, valvomme korjaus- ja rakennustyöt sekä huolehdimme takuuvaiheen asioiden hoitamisesta.